Latitudes of Embrace Exhibition

on June 28, 2016

Welcome to Prague!

LATITUDES of EMBRACE
Exhibition: June 18 – July 9, 2016
Venue: Clam – Gallas Palace, Husova 20, Prague 1

Event on Facebook

čeština dole

Vanessa Enríquez (1973) / MEX / DE, Installation
Petr Lysáček (1961) / CZ, Photography, Installation


AquabitArt gallery Berlin and Pramení ops- Tango Alchemie present an experiential exhibition at Clam Galas Palac, Lattitudes of Embrace, featuring Mexican conceptual artist Vanessa Enríquez (1973) living in Berlin, and Petr Lysáček (1961) visual artist and professor of visual art in Prague.

The exhibition opens a space for an interdisciplinary encounter between different forms of visual language. Both artists draw from liminal latitudes, which culminate in artistic interventions in the specific location of a baroque palace. The visitor oscillates between inner and outer space while traversing the suites of rooms, transforming the theme of Embrace into a kinetic and tactile experience.

What do we embrace and what do we not? Where are the boundaries of our movement, our connection, our experience? How do our boundaries impact the space and the time we live in? How do they create it?

Opening / performance
The external embrace of the couple in the dance of Argentine tango invites the watcher into ever increasing depths of an inner embrace. Dancing couples in white encircle in each room, creating a labyrinth in which every step decreases in physical space, leading each through consecutive rooms of greater protection and intimacy, to an end – to the center, which is itself another beginning.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just “/app/uploads/2016/06/Press_release_Latitudes_of_Embrace_EN_160526.pdf”>click here to download the PDF file.


Contact / Marketing and communication / Nikola Bukajová,
Email: nikola.bukajova@volny.cz, Phone: +420 602 355 069

Concept / Jenne Magno / Pramení ops- Tango Alchemie, Prague
Exhibition curator / Irina Ilieva / aquabitArt gallery, Berlin

Exhibition open daily: : 10:00h – 13:00h, 14:00h – 18:00h
Entrance fee: 80 CZK / 3 Euro

latitudes_of_embrace

LATITUDES of EMBRACE
18. června – 9. července 9 2016
Clam – Gallasův palác, Husova 20, Prague 1

Vanessa Enríquez (1973) / MEX / DE, Instalace
Petr Lysáček (1961) / CZ, Fotografie, Instalace


AquabitArt gallery, Berlín a společnost Pramení /Tango Alchemie představují výstavu Lattitudes of Embrace prezentující dílo mexické konceptuální umělkyně Vanessy Enríquez (1973), žijící v Berlíně, a Petra Lysáčka (1961) vizuálního umělce a profesora umění na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Výstava otevírá prostor interdisciplinárnímu setkání různorodých forem vizuálního sdělení. Oba vystavující umělci načrtávají liminální souřadnice, které nechávají kulminovat v umělecké intervence do specifického prostoru barokního paláce. Návštěvníci výstavy oscilují mezi vnitřním a vnějším prostorem, zatímco cestují prostorem jednotlivých palacových zón, transformují téma Objetí v kinetickou a haptickou zkušenost.

Co je objektem, předmětem našeho objetí? Kde jsou hranice našeho vlastního pohybu, našeho kontaktu, naší zkušenosti? Jakým způsobem se hranice dotýkají prostoru a času, v němž pobýváme? Jak vytvářejí naši zkušenost?

Tango / The Space of the Embrace, performance během vernisáže výstavy Objetí páru tančícího argentinské tango zve diváky ke kontemplaci vlastního prožitku vnitřního objetí. Taneční páry odděné v bílém, obkrouží každou místnost, svým tancem vytvoří energetický labyrint, v němž každý krok sníží pocit hranic fyzického prostoru, vedouc jeden druhého.

Alchemie_Super_AdminLatitudes of Embrace Exhibition